Geschiedenis van onze afdeling

 

100 jaar Boerengilde/Landelijke Gilde Oostakker-Desteldonk. (1919-2019)

 

  • Inleiding.

In 1890 is Boerenbond ontstaan uit een grote landbouwcrisis. Gedurende de daaropvolgende jaren is hieruit een sterke landbouworganisatie gegroeid die het coöperatief gedachtengoed, tot op heden, nog altijd voluit ondersteund. Daardoor zijn er door de jaren heen allerlei initiatieven ontstaan met de bedoeling de boeren te laten samenwerken waardoor ze sterker worden/staan. Enkele vb. hiervan zijn coöperatieve melkerijen, veilingen, verzekeringen, voeders, zaden, ….

 

  • Geschiedenis afdeling Oostakker-Desteldonk.

 

Op 5 juni 1919 werd de Boerengilde Oostakker opgericht zoals terug te vinden is in het stichtingsverslag.

 

Op 30 juni 1919 sloot de pas gestichteBoerengilde Oostakker aan bij de “ Dienst voor Toezicht van de Belgische Boerenbond”.

 

          Het aantal leden bij de stichting bedroeg 79.

          De jaarlijkse bijdrage was destijds 7 fr. (Belgisch geld)

 

          Het 18 koppig bestuur bestond uit de volgende personen:

          Voorzitter                          Naudts Edward

          Ondervoorzitter                Fiers Jozef

          Proost                                  E.H. Lerno

          Secretaris                        Ackerman Remi

          Bestuursleden                 Buysse Henri                     Cardon Emile                     Coysman Henri

                De Clerck Jules                 De Vuyst Frans                  Legiest Livien    

                Plasschaert Adolf              Roete Alfons                      Roete August 

                Schamp J. Bt.                    Vandamme Jozef               Van de Voorde Jozef

                Versluis Theofiel               Van de Voorde Leopold

 

Op 2 juli 1923 wordt het grondgebied van de Boerengilde uitgebreid en sluit Desteldonk erbij aan.

 

Als allereerste vergaderlokaal werd er gekozen voor een café op het dorpsplein van Oostakker, genaamd “In den druiftak”.

Op 5 september 1926 had de inhuldiging plaats van het 1e gildevaandel.

De Gildevlaggen van Oostakker-Desteldonk vervaardigd in 1926 & 1992

 

Op onze beide gildevlaggen staat de Heilige Isidoor centraal als patroonheilige. De pastorale vormingswerker van de landelijke gilden, Jurgens Soetens, bezorgde ons de betekenis van deze Heilige.

 

De gilde telde in 1927: 254 leden.

 

Het 1e Huishoudelijk Reglement werd op 28 april 1931 goedgekeurd.

 

Op 30 december 1931 had de stichtingsvergadering plaats van de fruitteeltafdeling te Desteldonk, in het bestuur zaten 4 bestuursleden van de bedrijfsgilde Oostakker.

 

In 1935 werd de Veehoudersbond en Coöperatieve Stierhouderij opgericht met volgend bestuur:

Voorzitter:              Van der Sypt Achiel

Ondervoorzitter:    Duyck Henri

Secretaris:               Reynvoet Richard

Bestuursleden:        De Bruycker Achiel         Polfliet Raymond             Reynvoet Kamiel

                                  Van Acker Adolf              Van Bouchaute                 RenéVerstraete Adolf

 

Een kopie van het originele stichtingsverslag bezitten we niet, maar wel enkele tussentijdse verslagen. Op het hoogtepunt bezaten ze in onze afdeling 4 bondstieren die op verschillende bedrijven gehuisvest waren. Landbouwers die aangesloten waren konden dan met hun tochtige koeien bij deze stieren langsgaan om ze te laten bevruchten.

 

In 1942 werd een sproeiafdeling “De Verenigde Landbouwers” opgericht.

technisch leider M. Uyttendaele (onderwijzer).

 

Op 9 februari 1950 werd het 2de Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.

 

Op de bestuursvergadering van 20 mei 1956 werd Jozef Ackerman aangesteld tot nieuwe secretaris.

Op 4 februari 1962 werd Jozef Ackerman benoemd tot kassier i.p.v. Mevr. Ackerman.

 

Op 24 november 1967 werd na een 2 tal vergaderingen en een enquête waarin gepolst werd wat de bereidheid was om deel te nemen, de onderling bedrijfshulp opgericht. Deze dienst heeft tot doel landbouwers die in nood zitten wegens ziekte of ongeval mee te helpen zodoende dat hun bedrijf verder kan functioneren.

 

Op 15 juni 1969 werd het 50-jarig bestaan van de gilde gevierd.

      Happy Birthday! Boerengilde Oostakker-Desteldonk bestaat 50 jaar.

 

In 1972 werden de structuren van de Boerenbond aangepast. Op dat moment is de beslissing genomen om de Landelijke Gilde op te richten, een vereniging waar iedereen lid kon van worden land en tuinbouwer of sympathiserende bewoner van het platteland. Iedereen was welkom. De leuze van de Boerenbond “Ieder voor allen – allen voor ieder” werd ook hier nogmaals bevestigd.

                                                                                           

Het booglandschap in het logo staat voor een omgeploegd veld.  De ploeg was trouwens van meet af aan het symbool van de Boerenbond, het teken van samen de handen aan de ploeg slaan.

 

Verder zijn er in de loop der jaren nog neventakken gekomen, zoals, De Boerinnenbond, KVLV dat Ferm (2020) geworden is, Agra (voor de actieve landbouwersvrouwen), …

 

In 1992 werd een nieuwe Gildevlag ingehuldigd.

       De Gildevlaggen van Oostakker-Desteldonk vervaardigd in 1926 & 1992

 

Later werd er een initiatief opgericht om Landelijke gilden te laten verbroederen. Ook wij deden hieraan mee en onze broedergilde is die van Opgrimbie geworden.

 

       Deze foto’s zijn genomen tijdens de inhuldiging van het monument bij het vieren van onze broedergilde

       Opgrimbie op 2 juli 2007.

 

Gedurende deze eeuw gildewerking hebben we uiteraard vele mooie, gemoedelijke momenten mogen beleven. Een sfeerverslagje uit de activiteiten gaande van gildefeesten, hoevefeesten, recreatieve tochten, dag- &meerdaagse uitstappen tot voorlichtingen allerhande, maar ook toneel spelen bijvoorbeeld kan je terugvinden in het bijhorende album “een eeuw gildewerking”.

 

Het waren uiteraard niet altijd feestvreugde of heuglijke gebeurtenissen die gevierd werden of plaats hadden. De Gilde is eveneens meermaals in de bres gesprongen voor haar leden en/of het maatschappelijk belang. Denk hierbij maar aan de betoging in 1964, …  . Recenter voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in het ontstaan van de Gentse Buitenband waarbij het doel was de publieke opinie bewust maken van het verdwijnen van de laatste stukjes groen/landbouwgrond rond Gent, het omzetten van landbouwgrond in natuurgebied (vogelgebied voor exotische vogels) waarbij we de bedrijfsgilden steunden, … , maar ook algemene doelen en noden van plaatselijke bewoners waar we mee onze steun aan verleenden.

 

Tot slot willen we alvast de vele bestuursleden die zich keer op keer inzetten of ingezet hebben danken. Hierbij is het vermeldenswaardig dat er gedurende de geschiedenis van onze gilde een paar bestuursleden zijn die een 50 jarige staat van dienst hebben. Met name Jozef Ackerman, Willy Polfliet.

 

Wij danken jullie alvast voor de deelname aan onze activiteiten en het vertrouwen door de jaren heen!!!

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.